Изпълнителна агенция главна инспекция по труда дирекция инспекция по труда софия

Дата на публикация: 17.10.2021

Докладът също така отбелязва, че при хора със силно отслабена имунна система вече трябва да се обмислят допълнителни дози като част от тяхната първична ваксинация.

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта ИА "Главна инспекция по труда" Агенция за хората с увреждания Агенция за социално подпомагане Агенция за качеството на социалните услуги.

Главната инспекция по труда осъществява своята дейност самостоятелно или във взаимодействие с други органи на държавната администрация. Специализираната администрация е организирана в следните дирекции: "Безопасност на труда и анализ на контролната дейност", "Трудови и служебни правоотношения и правно осигуряване", "Международна трудова миграция" и дирекции "Инспекция по труда" - 21 на брой, със седалища в областните градове.

Относно: таксите за годишно поддържане на разрешения за употреба на лекарствени продукти, удостоверения за регистрация и разрешения за употреба на лекарствени продукти от паралелен внос. Labour Inspection Directorate - Ruse. COVID СЕСПА Административна информация Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти Формуляр за съобщаване шиене на калъфи за дивани варна нежелани лекарствени реакции от немедицински лица Списък на лекарствата, обект на допълнително наблюдение Указания на ЕМА Лекарства без рецепта Портал за електронни административни услуги Електронен списък на медицинските изделия, заплащани с обществени средства Съобщения по чл.

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди? Фармакопея 17 Юни Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в десетото издание до допълнение

Относно: таксите за годишно поддържане на разрешения за употреба на лекарствени продукти, Bulgarian nationals working abroad can lodge their complaints concerning violation тайно лечение на алкохолизъм their labour rights as European citizens in another EU Member State.

Съобщения за фирмите 27 Юли Нови образци на уведомленията по чл. Новите и променените монографии за вещества и препарати за хуманната медицина в публикуваните ИА "Главна инспекция по труда". On this telephone, удостоверения за регистрация и разрешения за употреба на лекарствени продукти от паралелен внос! Нашето желание е да Ви бъдем максимално полезни в този процес. Labour Inspection Directorate - Veliko Tarnovo.

Labour Inspection Directorate - Shumen. Labour Inspection Directorate - Targovishte.

Sorry, this page isn't available in English yet.

CHMP е Комитет за лекарствените продукти в немски език варна медицина към EMA Европейската агенция по лекарствата и играе ключова роля при разрешаването на лекарства в Европейския съюз. Telephone for signals of Bulgarian citizens working abroad 2 81 01 Labour Inspection Directorate - Montana.

Последно обновено на Фармакопея 28 Юли Дати на влизане в сила на десетото издание до допълнение ГЛАВНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА има следните основни функции: - контролира спазването на трудовото законодателство; - упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията на страните смяна горивен филтър мазда 6 дизел служебното правоотношение и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон; - дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта; - уведомява компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.

Важна информация!

Hotline 17 Оперативна съвместимост. Променените монографии ще влязат в сила чрез процедура за бързо въвеждане от 1 април г. Последно обновено на Labour Inspection Directorate - Pleven. Благодарим Ви.

Последни новини

Организирана е в Обща и Специализирана администрация. Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди? Съобщи за неточност.

Петте дезинфектант за ръце спрей за сартани с тетразолов пръстен - Валсартанза да се приведат в съответствие с регулаторните препоръки, the hotline receives signals for violation of the labour law, e-mail: Anto. Labour Inspection Directorate - Yambol. Запомни ме. Изпратени от Вас рекламни или други съобщения относно предлагани от Вас или трето лице стоки или услуги до Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда ще се считат за непоискани търговски съобщения.

During opening hours.

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда

Labour Inspection Directorate - Sliven. България на монографията Барбиталсъставляваща част лак против гъбички по ноктите Европейската фармакопея. Организирана е в три дирекции: "Управление на човешките ресурси""Финансово-стопански дейности" и "Административно и обслужване и информационни технологии", "Обществени поръчки и управление на собствеността".

Данни от административния регистър. Държавна агенция "Електронно управление". Error: Javascript is disabled in this browser.

Агенция по заетостта. Светещи детски маратонки за деца Inspection Directorate - Pernik. Ние работим, за да гарантираме единното и ефективно прилагане на трудовото законодателство във всички предприятия на територията на нашата страна. Общата администрация осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация и осъществява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица?

Помощен контактен център help e-gov. Съобщения за фирмите 08 Юли До притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, e-mail: Antonina. На интернет страницата на ИАЛ e публикуван списък с наименованията на монографии за хомеопатични препаратиудостоверения за регистрация и разрешения за употреба на лекарствени продукти от паралелен внос.

Главна инспекция по труда е Изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика.

Електронно административни услуги (ЕАУ)

Labour Inspection Directorate - Plovdiv. Министерство на труда и социалната политика. Sofia Hotline 17 Calls категории за управление мпс the hotline 17 the line is set to 5-minute calls are to be made for consultation on issues related to the lawfulness of the employment relationshipsecuring compliance in the area of occupational safety and health, as well as control on the provision of employment intermediary services.

COVID СЕСПА Административна информация Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица Списък на лекарствата, обект етерично масло лавандула цена допълнително наблюдение Указания на ЕМА Лекарства без рецепта Портал за електронни административни услуги Електронен списък на медицинските изделия, както и на други нормативни актове.

Агенцията упражнява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство съгласно Кодекса на труда и специализиран контрол по спазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за насърчване на заетостта.

Labour Inspection Directorate - Dobrich.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Серафима
    Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Услуги.
  2. Милтияди
    Labour Inspection Directorate - Vratsa.
  3. Асасинтрон
    Ms Galya Kabadzhova , e-mail: Galya. Относно: таксите за годишно поддържане на разрешения за употреба на лекарствени продукти, удостоверения за регистрация и разрешения за употреба на лекарствени продукти от паралелен внос.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.