Факултет по славянски филологии адрес

Дата на публикация: 14.09.2021

Синайски псалтир. Литературният "хулиган" в критическия полигон на литературата ни през те години.

Архетипното в романите на Димитър Димов. Международен проект, финансиран от Австрийското министерство на науката. In: Computer Applications in Slavic Studies. Методика на литературното образование; авторът на литературно произведение. А Хефест е елински бог. Чужденецът, знанието и "адът" на другите П.

Старобългарска литература Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната годишнина. Личните имена и прозвища в "Старопланински легенди". Кореспондиращият автор декларира, че ръкописът не е изпратен за печат парцел в регулация около софия публикуван другаде. Образователният статус на есето. Метапроцедурите в някои текстове на Емилиян Станев?

Социокултурни компетентности. Владимиров, Георги.

Съдържание

Образованието по литература в средното училище: реформа и деформации. При заказе от Данные для рейтинга банков по надёжности на 21 авг. Професор Йежи Русек на 70 години. Съйкова Началото на кирилицата. Мотивът за смъртта в поезията на Христо Смирненски.

Археографски прилози 18, Лице и опако - функции и смисъл на сдвоения образ. Литературни дидактически игри. Литературното образование и пробният зрелостен изпит - между очакваното и "явеното". Мануиловият апостол. Диалози върху мълчанието на литературата. Орнамент и визия в ранната поезия на Емануил Попдимитров.

Мотивът за Пътя в стихотворенията "Ни лъх не дъхва над полени" и "Самотен гроб в самотен кът" от Пенчо Славейков. За един възможен прочит на стихотворението "Песен за човека" от Н. За любовта и езика - Радичковата новела "Козел".

Методика на литературното образование; съпоставителен анализ на произведения. Методика на литературното образование; качество на образованието. За литературния цикъл и литературнообразователната нормативност. От авторитета до мита. Две писма разговарят Вапцаров.

Списание "Български език и литература"

Palaeobulgarica 22,2. Една непубликувана мемоарна книга за Елин Пелин. Литературният "хулиган" в критическия полигон на литературата ни през те години. Литературната мрежа LiterNet на Георги Чобанов. Вазов и противопоставянето между млади и стари. За целта ще използваме електронната поща. От 25 февруари до 25 март г.

Вазов и противопоставянето между млади и стари. Славянска филология 21, Научни проекти Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания. Cancel Unsubscribe. В Годишника на Факултета по славянски филологии се приемат статии на всички славянски езици, немски и френски. Пътеводител за писане на есе 1. Литературни дидактически игри.

Post navigation

Напомняме, че изборите на представители в Гнездо на стършели филм на СУ се считат за валидни, ако в тях са участвали не по-малко от половината от списъчния състав на представляваната общност. Духовни ценности в ромския фолклор. Литературен клуб "Млад журналист". Арнаудов, Венцислав, Владимир Атанасов.

Ръкописите имат следната структура: уводна част, основен текст и литература. Донка Петканова. Даваме си сметка, като необсъждане и неприемане на дневния р.

Границата и границите в прозата на Йовков.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Щерион
    Художествената функция на ораторския стил в "Епопея на забравените" на Иван Вазов. Методика на литературното образование; социокултурни компетентности.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.