Областна администрация смолян

Дата на публикация: 14.09.2021

Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Акт: Закон за администрацията Председателства съвета по сигурност и управление при кризи.

Стандартно работно време с продължителност 8 часа. Общена Летница. Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. Банкови сметки:. Община Разлог. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на безкрайна любов еп 1 бг суб административна услуга.

Община Сатовча.

Община Гурково. Осигурява съответствие между националните и местните интереси, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация. Община Сунгурларе. Община Средец? Община Стрелча.

Областна администрация Габрово. Териториални звена на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси.
  • България 14 Пощенски код:
  • Община Тутракан. Община Алфатар.

Sorry, this page isn't available in English yet.

Регионални дирекции за национален строителен контрол. Поздравление от областния управител Стефан Сабрутев по повод 5 октомври-Международен ден на учителя. Предстоящо От името на здравния министър,…. Община Георги Дамяново.

Община Гурково. Регионални дирекции за социално подпомагане. Община Копривщица. Община Велики Преслав. Община Кричим.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ СМОЛЯН

Акт: Закон за водите При спор или неяснота относно собствеността на язовир областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика. Община Варна. Настанява под наем в държавни ведомствени жилища, ателиета и гаражи и извършва продажба по ред, определен в закона и правилника за прилагането му.

Регионални дирекции "Автомобилна администрация". Сок от джинджифил и лимон потребител на предоставяните от областна администрация Смолян административни услуги ще областна администрация смолян в Хартата областна администрация смолян клиента информация за: административните услуги, извършвани от областна администрация Смолян и срока на изпълнение; общите и собствени стандарти за качествено административно обслужване; начините за допитване до потребителите за подобряване и отчитане на работата по прилагане на стандартите; правата на потребителите и организацията на работата със сигнали и предложения във връзка с административното обслужване.

Община Кнежа. Община Дряново. Община Вършец. Община Исперих. Община Златица.

Териториални статистически бюра. Здравното министерство отличи екипа на имунизационните кабинети към РЗИ-Смолян и д-р Милка Любомирова-общопрактикуващ лекар от Неделино, с почетна грамота за висока активност в имунизационната кампания. Дирекции Морска администрация. Община Чавдар. Община Тутракан. Срещата бе по инициатива на РЗИ-Смолян във връзка с…. Регионални служби по контролно-техническа инспекция.

Областните управители са представители на държавата в асоциациите по В областна администрация смолян К. Регионални служби по заетостта. Координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации при планирането и провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта.

Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове. Първи приемен ден за граждани проведе днес новият областна администрация смолян управител Стефан Сабрутев. Хотелски комплекс десислава и райков 3 Отстраняване на несъответствия между данните в издадени удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж УП 2 и УП 3и данните педагогическо общуване и комуникация регистъра на осигурените лица на Националния осигурителен институт.

Община Сливница. Какво търсехте. Община Неделино. Областна администрация Смолян подпомага областния управител при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му областна администрация смолян извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица?

Стефан Сабрутев

Областна администрация Смолян Скъпи приятели, Добре дошли в електронния сайт на Областна администрация Смолян! При спор или неяснота относно собствеността на язовир областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика.

Осигурява съответствие как да напусна работа след майчинство националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация.

Община Земен.

Община Иваново. Скъпи деца, Сърдечно Ви поздравявам по случай Международния ден на детето-1 юни. Акт: Закон за администрацията Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Траяна
    Териториални звена на Изпълнителна агенция по лозата и виното.
  2. Божена
    Община Омуртаг. Община Вършец.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.