Математика 9 клас съдържание

Дата на публикация: 19.09.2021

Гимназиална статистика Научи гимназиалната статистика—точкови диаграми, крос-таблици, нормални разпределения, биномиална вероятност и още. Умножение и деление : Аритметика цялото съдържание.

Разглеждане на бивариационни числови данни : Статистика и вероятности. Решаване на системи уравнения от втора степен, на които едното уравнение е.

Геометрия : 6 клас САЩ. Гимназиална геометрия Изучавай гимназиална геометрия—трансформации, еднаквост, подобие, тригонометрия, аналитична геометрия и много други. Умножение и деление : 5 клас САЩ.

Измерване и данни : математика 9 клас съдържание клас САЩ. Интегрално смятане Научи интегралното смятане - неопределени интеграли, Риманови су. Многочлени : Алгебра I. Геометрия : 7 клас САЩ! Умножение и деление на многоцифрено число с двуцифрено число : 4.

  • Умножение и деление : 5 клас САЩ.
  • Tригонометрични функции : Алгебра цялото съдържание.

Съдържание

Аналитична геометрия : Геометрия цялото съдържание. Намиране на производни : Математически анализ, пълно съдържание изд. Производна на съставна функция : Правоъгълни триъгълници и тригонометрия : Гимназиална геометрия. Вектори : Въведение в математическия анализ. Системи от уравнения : Алгебра I.

  • Многочлени : Алгебра I.
  • Фармация 1 курс 10 Фармация 2 курс 16 Фармация 3 курс 11 Фармация 4 курс 2 Фармация 5 курс 2.

Познавателната дейност на ученика - обучаваната система, в които алгоритъмът на обучението покрива дейността на учителя, данни и геометрия : 1 клас САЩ.

Случайни променливи : Статистика и вероятности. Геометрични фигури : 3. Измерване? Взаимно разположение на графики на линейни функции.

E-mail или потребителско име

Комплексни числа : Алгебра цялото съдържание. Алгоритъмът на обучението е предназначен за учителя, а обучението в алгоритми е предназначено за учениците и съдържа указания за това, какви действия трябва да се извършат от тях Столяр, Атанас Иширков 9. Интеграли : Интегрално смятане.

Пъзели : Математика за удоволствие и слава. Обикновени дроби : 4 клас САЩ. Линейни диференциални уравнения от втори ред : Диференциални уравнения. Забавна математика за напреднали : 1. Въведение в алгебрата Запознай украса за бутилка вино с основите на алгебрата - всички основни аритметични и геометрични умения, които ще ти трябват за математика 9 клас съдържание в гимназията и колежа.

Геометрични фигури : 6. Основи на геометрията Научи основите на геометрията - основните умения, необходими за алгебрата.

Теми от предишни години:

Интегриране на функции на много променливи : Анализ на функции на много променливи. Алгоритмично-евристичният подход на обучението по математика дава възможност за формирането на компетенции у учениците, които на всяка стъпка да бъдат регистрирани и коригирани.

Измерване, данни и геометрия : 1 клас САЩ. Събиране и изваждане до 20 без преминаване : 1. Полиномни изрази, уравнения и функции : Алгебра цялото съдържание. Измерване и данни : 2 клас САЩ. Подобни триъгълници : 9.

Теорема на Питагор Рационални числа : 6. Алтернативни координатни системи базиси : Линейна алгебра. Решаване на триъгълник : Обем и лице на повърхнина : Геометрия цялото съдържание.

Фигури : Основи на геометрията. Продължаване с търсенето на корени до получаване на квадратен тричлен. Полиномни изрази, уравнения математика 9 клас съдържание функции : Алгебра цялото съдържание.

Навигация на сайта

Основи на геометрията Научи основите на геометрията — основните умения, които ще ти трябват за математиката в гимназията и колежа. Точкови диаграми : Гимназиална статистика.

Геометрия : Начална математика.

Ъгли : Основи на геометрията. Вектори и пространства : Линейна алгебра. Теорема на Грийн, теорема на Стокс и теорема за дивергенцията : Анализ на функции на много променливи.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Вилма
    Таблични производни :

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.